Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove Andersson

.

Startsida

Evenemang 

Rubrik:
Öppet Årsmöte
När:
19.04.2017
Kategori:
Årsmöte

Beskrivning

Vi inleder med en offentlig del med inbjudna gäster + diskussion och avslutar med stadgenliga förhandlingar. Mer information inom kort.