Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesper Sindén

.

Politiska program

Nedan kan du ta del av våra politiska program som utgör grunden för vår dagliga verksamhet inom ramen för olika politiska sakområden.

 

Valmanifest 2015 - Tre steg för nästa generation

Bekanta dig med vårt färska valmanifest där vi presenterar hur vi vill stärka vårt åländska självbestämmande i tre steg.


Valmanifest 2011- Det klarsynta alternativet

"Det klarsynta alternativet" presenterar de frågor som Ålands Framtid driver på under mandatperioden 2011-2015.

 

Partiprogram

Här hittar du fundamentet i Ålands Framtids politik.

 

Integrationspolitiskt program

Vi är övertygade om att ett öppet, tolerant och välkomnande samhälle bidrar till ett ökat kunskapsutbyte med omvärlden och är en viktig framgångsfaktor för Ålands utveckling. I takt med att befolkningen åldras ökar stadigt behovet av tillgång på arbetskraft utifrån Åland för att kunna upprätthålla en konkurrenskraftig samhällsekonomi.

 

Äldreomsorgsprogram

Vår befolkning blir allt äldre, vilket ställer högre krav på både dagens och framtidens äldreomsorg. Här kan du läsa vilka värden Ålands Framtid vill säkra inom framtidens äldreomsorg.

 

Statsbudget för ett självständigt Åland

Hur stor administration skulle mikrostaten Åland kräva? Svaret på det och en överblick över kostnaderna för att ta ekonomin i egna händer hittar du här.

 

.

KALENDER

No current events.